مراقبت در بیمارستان

نیت و هدف ما کمک صادقانه و خالصانه به خلق است و تمام سعی و تلاش خود را در این راه خواهیم کرد.با بهره مندی از خدمات شبانه روزی و چند منظوره ارمغان خواهیم توانست خدمات شایسته ای را در زمینه مراقبت در بیمارستان از بیماران فراهم سازیم.

خدمات ارائه شده توسط خدمات پرستاری ارمغان

نگهداری بیمار در بیمارستان توسط پرسنل کارآموز و متعهد و مجرب

اعزام بیمار و کمک به بهیار و مراقبت معمولی در بیمارستان

همراه بیمار در بیمارستان

مراقبت از بیماران اعصاب و روان

مراقبت و همراهی سالمند در بیمارستان

چنانچه به دنبال پرسنل(پرستار، مراقب، نگهدار) مناسب، دلسوز، مطمئن و با وجدان و مجرب هستید با ما تماس بگیرید.

رزرو آنلاین خدمات

برای رزرو آنلاین این خدمت روی رزرو کلیک نمایید

دی ان ان